Copyright

Alle afbeeldingen en spelletjes mogen vrij gedownload worden en mogen vrij op een website geplaatst worden.

Ze mogen echter niet tegen betaling op een website aangeboden worden.

Wij appreciŽren een link terug!

Je mag de afbeeldingen niet hotlinken! Je moet ze op je eigen computer opslaan.


All graphics and games are free to download and free to put on your website.

They may not be offered however against payment on a website.

We appreciate a link back!

You may not hotlink the clipart and animations! You must download them to your own computer.

 

 
 


Home - Our banners - Links - Copyright - Contact

   Copyright Girlscorner   Hosted by Myself